მონტე კარლო

მისამართი: 
ნინოშვილის ქ. # 23ა
საკონტაქტო პირი: 
gerard.sukiasyan@montecarlobatumi.com

www.montecarlobatumi.com

წყარო: www.tourismadjara.ge

560